Tedner

De kunst om de beste bedrijven in te zetten om de quality of government te verbeteren.

Wat bedoelen wij met "contract happiness"?

Wij begeleiden publieke projecten naar een goed resultaat. Dat betekent dat de stakeholders tevreden zijn, binnen budget is gebleven, de noodzakelijke kwaliteit is gerealiseerd binnen de gestelde tijd. Natuurlijk zullen voor ieder project de gewenste doelen anders zijn. Via 33 stappen sturen wij bij ieder project op “contract happiness” rekening houdend met de overeengekomen doelen. 

“Contract Happiness” betekent dat het project door de best mogelijke gegadigde wordt uitgevoerd, zonder frictie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De stakeholders zijn tevreden, het budget wordt niet overschreden en de planning wordt gehaald.

Op deze manier wordt eerst de meest geschikte uitvoerder gevonden, waarna een optimale samenwerking leidt tot een win-win-situatie voor opdrachtgever, opdrachtnemer en betrokkenen.

Subscribe to our Newsletter

Learn more about Privacy statement
Scroll to Top