Tedner

About Us

Tedner heeft sinds 2008 honderden internationale aanbestedingen en publieke contracten naar een veilige haven geloodst

Een greep uit de branches: infrastructuur, ICT, communicatie, utiliteitsbouw, woningbouw, accountancy, advocatuur, scheepsbouw, beleid, architectuur, etc.

Tedner is in 2008 opgericht door Ulbo Faber. Met hulppersonen van de klant of vanuit zijn netwerk, realiseert hij succesvolle internationale aanbestedingen voor publieke opdrachtgevers. Na de aanbesteding gaat het om het verzilveren van het aanbestedingsresultaat, onder andere qua kwaliteit en budget. Over het algemeen zijn bedrijven die zich het beste in de publieke opdrachtgever weten te verplaatsen het meest succesvol in aanbestedingen. Het is belangrijk dat die houding ook na de aanbesteding ten volle geborgd wordt.

Zet publieke middelen effectief in

Veel mensen realiseren zich niet dat elke euro die de overheid kan uitgeven een traject heeft doorgemaakt. Er zit geen verdienvermogen bij de overheid. Het bedrijfsleven genereert waarde, ontvangt daarvoor een beloning en betaalt daarvan zijn werknemers en de belastingdienst. Pas daarna kan de overheid beschikken over die middelen. Dat realiseren wij van Tedner ons op elk moment tijdens aanbesteding en uitvoering van publieke projecten. De publieke zaak is onontbeerlijk in een democratische samenleving. De burger (inclusief bedrijfsleven) verdient daarom te allern tijde een hoge quality of government. 

Our Team

Become a Guest Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scroll to Top