Tedner

Welke aanbestedingsprocedures kan ik uit kiezen?

De Aanbestedingswet onderscheidt de volgende procedures voor een Europese aanbesteding. Heel in het kort worden hieronder de kenmerken toegelicht per aanbestedingsprocedure.

  1. Niet-openbaar. Dit is een schriftelijke aanbesteding in twee rondes. Eerst een selectieronde tot bijvoorbeeld vijf gegadigden. Deze vijf mogen daarna een offerte indienen.
  2. Openbaar. Dit is een schriftelijke aanbesteding in een ronde. Iedereen kan een poging doen zich te kwalificeren door te voldoen aan de geschiktheidseisen. De inschrijvers die daaraan vooldoen, worden vervolgens beoordeeld op prijs en kwaliteit.
  3. Concurrentiegerichte dialoog. Dit is een aanbesteding in twee rondes. De eerste ronde is schriftelijk en hierbij worden bijvoorbeeld vijf kandidaten gekwalificeerd. Daarna volgt de inschrijvingsfase, bestaande uit dialooggesprekken en schriftelijke stukken.
  4. Mededingingsprocedure met onderhandeling. Net als de concurrentiegerichte dialoog een combinatie van gesprekken en schriftelijke uitwisseling, Het verschil zit erin dat de eigen offerte nog verder verbeterd kan worden in een tweede inschrijving door een onderneming.
  5. Vereenvoudigde procedure voor sociale en andere specifieke diensten. Ligt de opdrachtwaarde boven de 750.000 euro, dan is een publicatie van de opdracht vooraf verplicht, zodat alle geinteresseerden zich kunnen melden. Opdrachten die onder die financiele drempel uitkomen, kunnen via een onderhands offertetraject bij bijvoorbeeld drie partijen worden uitgezet.
  6. Prijsvraag. Een openbare uitvraag voor een ontwerp, waarbij vervolgens via onderhandeling de opdracht gegund kan worden aan de winnende ontwerper.
  7. Innovatiepartnerschap. Dit is bedoeld voor nog niet op de markt verkrijgbare producten. De overheid draagt mede het risico door investering.
Scroll to Top